trajka

Produkujemy laminaty m.in dla:

logo rewaco

Przyczepa Excalibur

logo rewaco

O firmie

podkreślenie

Geneza

Głównym założeniem przy powstawaniu LPF, było realizowanie zleceń niemieckiej firmy REWACO produkującej motocykle trójkołowe – światowego lidera w tej wąskiej specjalizacji. Obecnie nasz zakład z wielkimi ambicjami może pochwalić się bliską współpracą z REWACO Internacional, angażując się w nowe projekty i doskonaląc istniejącą produkcję karoserii motocyklowych, oraz przyczep towarowych Excalibur.

Od stycznia 2009 roku, po półrocznych przygotowaniach rozpoczynamy produkcję elementów karoserii do samochodów ciężarowych. Produkcja ta wykonywana będzie przy zastosowaniu technologii wtrysku w formach zamkniętych tzw. „ciężki RTM”. Metoda RTM pozwala radykalnie ograniczyć emisję par styrenu, co ma istotne znaczenie dla środowiska naturalnego, pozwala uzyskać wysoką jakość produktu, jego powtarzalność i wielokrotnie przyśpieszyć proces produkcyjny.


Współpraca

Rozwijając nasz zakład korzystamy ze wsparcia i doradztwa technicznego najlepszych firm w branży: LAMINOPOL, BALTAZAR, CSV, które poza wiedzą, długoletnim doświadczeniem, zapleczem technicznym dostarczają nam materiały i maszyny potrzebne do produkcji takich producentów jak BÜFA, ASHLAND, DSM, AKZO NOBEL i innych.
Tworzymy dobrze funkcjonujący zespół pracujący w rodzinnej atmosferze, wspólnie zmagamy się z problemami i cieszymy się efektami naszej pracy. Zasada która głosi że praca powinna sprawiać przyjemność, w naszym przypadku się sprawdza.
Zapraszamy Państwa – naszych przyszłych klientów do współpracy – sprawdźcie nas!

Zrealizujemy Wasze pomysły, wykonamy za was „brudną robotę”, wspólnie zarobimy pieniądze i wydamy je na przyjemności.

W 2009 roku LPF wprowadził w życie kodeks postępowania pracowników. Pracownicy firmy mają obowiązek utrzymać najwyższe standardy zawodowego i osobistego zachowania w ich stosunkach z klientami, dostawcami, współpracownikami, konkurentami, władzami i społeczeństwem.
Dlatego też pracownicy firmy muszą:
1 Postępować zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi w firmie przepisami i regulaminami.
2 Dbać o politykę, cele strategiczne i misję firmy Laminer.
3 W żaden sposób nie konkurować z działalnością firmy i unikać konfliktu interesów ze szkodą dla firmy.
4 Stosować najwyższe normy etyczne poprzez respektowanie praw i godności wszystkich osób, z którymi mają do czynienia i poprzez odmowę przyjęcia niedozwolonych korzyści a także oferowania im innym osobom.
5 Traktować dane handlowe, finansowe i techniczne oraz wewnętrzne dokumenty firmowe jako poufne - nie można sprzeniewierzać materialnej i intelektualnej własności firmy LPF jak i innych firm.
6 Aktywnie pomagać firmie LPF w przestrzeganiu niniejszych Zasad Postępowania.